Ukrainsko-polska spolka prawnicza. Doradztwo inwestycyjne i uslugi prawne.
info@lexia.com.ua +38 (096) 8014170

Rejestracja i likwidacja działalności gospodarczej

Rozwiazywanie wszystkich problemow prawnych natychmiast

 • - Rejestracja spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.)
 • - Rejestracja spółek akcyjnych (SA)
 • - Rejestracja prywatnych przedsiębiorstw
 • - Rejestracja osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
 • - Rejestracja firm z inwestycjami zagranicznymi
 • - Rejestracja oddziałów, spółek zależnych
 • - Rejestracja spółek zależnych
 • - Rejestracja przedstawicielstw firm zagranicznych w Ukrainie
 • - Rejestracja organizacji pozarządowych
 • - Rejestracja stałych przedstawicielstw zagranicznych podmiotów prawnych
 • - Zmiana formy prawnej osoby prawnej (reorganizacja)
 • - Zmiana nazwy przedsiębiorstwa
 • - Zmiana lokalizacji (siedziby) przedsiębiorstwa
 • - Zmiana Dyrektora (Kierownika)
 • - Zmiana rodzajów działalności społeczno-gospodarczej (klasyfikacja działalności)
 • - Zmiana uczestników, akcjonariuszy
 • - Zmiana wysokości (zwiększenie bądź zmniejszenie) kapitału zakładowego
 • - Przygotowanie / dokonanie zmian w Statucie
 • - Otrzymanie wyciągu / wypisu z Jednolitego Rejestru Państwowego osób prawnych i osób fizycznych-przedsiębiorców
 • - Zaprzestanie działalności osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
 • - Likwidacja osoby prawnej
 • - Opieka prawna nad kupnem / sprzedażą biznesu
 • - Tymczasowe usługi menedżerskie
 • - Kompleksowa opieka prawna nad inwestycjami zagranicznymi

Nasz zespol

Znajdzie sposob na najlepsze rozwiazanie kazdego problemu

Skontaktuj sie z nami

Kontakt

UKRAINSKO-POLSKA SPOLKA PRAWNICZA „LEXIA CONSULT” Sp. z o.o.

79039, Lwow, ulica Szewczenka, 72, biuro 3ŕ.
+38 (067) 7124825 / +38 (096) 8014170
info@lexia.com.ua